انواع چک ها و توضیح مختصری درباره هر کدام

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حسابِ بانکی با صدور چک میتواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

البته در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ا ی یاد شده است که به موجب آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک محالعلیه ( بانکی که باید وجه را بپردازد ) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار  می نماید .

برای اطلاعات بیشتر صدور چک بلامحل را بخوانید.

284340_826

حال که دانستیم چک چیست در ذیل به توضیحی مختصر در خصوص انواع چک های موجود در قانون میپردازیم :

چک عادی:چکی است دارنده حساب آنرا بر عهده حساب خود صادر می کند .گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل وجه چک باشد و یا اینکه چک در وجه یک شخص معین یا به حواله کرد ان شخص صادر شده باشد . چک عادی تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.

چک تایید شده: چکی است که از طرف صاحب حساب جاری صادر میگردد و بانک تایید میکند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک به صورت وجه نقد یا اعتبار وجود دارد بانک بعد از تایید

مطلب فوق وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس انرا فقط به اورنده چک تایید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به چک عادی دارد .

چک تضمین شده: چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت ان از طرف بانک تعهد و تضمین می شود ، این چک به عنوان چک رمز دار معروف است.

چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک صادر می شود و وجه ان در هر یک از شعب بانک یا توسط

نماینده گان ان قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدرو چک تضمینی و مسافرتی دارند.

چک وعده دار: چکی است که بطور مثال در اول فروردین ۸۴ صادر اما تاریخ پرداخت ان اول اردیبهشت ۸۴ میباشد

حواله های بانکی: معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را بصورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری میکنند، حال بانک در موارد نیازچکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید .

چک مشروط: چکی است که درآن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن مبلغ چک را پرداخت نمایند.

چک تضمینی: عبارت است از چکی که صادر کنده در متن ان قید نماید بابت تضمین معامله وجه ان پرداخت خواهد شد و یا بابت ضمانت شخص بخصوص صادر خواهد شد.

چک سفید امضاء: چکی است که صادر کننده ان فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است در ذیل چک اورده و از قید هر امر دیگری خودداری میکند  ودارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای را (بنام حامل) در ان شخصاً بنویسد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *